Brožury

Podle druhu brožury se liší i požadavky kladené na vaše tisková data:

 • Brožury bez obálky
 • Brožury se čtyřstránkovou obálkou
 • Brožury se šestistránkovou obálkou

Brožury bez obálky

Chcete-li si objednat brožury bez doplňkové obálky, nabízí se vám při přenosu tiskových dat tři možnosti:

 • Preferujeme: běžné jednotlivé stránky v jednom souboru PDF
 • běžné jednotlivé stránky ve více souborech PDF
 • jednotlivé stránky jako samostatné soubory TIFF, JPEG nebo PDF

Brožury se čtyřstránkovou obálkou

Chcete-li si objednat brožury s doplňkovou čtyřstránkovou obálkou, nabízí se vám při přenosu tiskových dat tři možnosti:

 • Preferujeme: běžné jednotlivé stránky v jednom souboru PDF
 • běžné jednotlivé stránky ve více souborech PDF
 • jednotlivé stránky jako samostatné soubory TIFF, JPEG nebo PDF

Proč potřebujeme jednotlivé stránky?

Zajistíme pro vás uspořádání vnitřní části brožur, jakož i seřazení a umístění stránek na tiskovém archu. Vytvářejte proto ve svém dokumentu s tiskovými daty místo dvojstránek jen jednotlivé stránky, nebo exportujte běžné jednotlivé stránky v souboru PDF, pokud jste pracoval(a) s dvojstránkami.

Brožury se šestistránkovou obálkou

Chcete-li si objednat brožury s doplňkovou šestistránkovou obálkou, tzn. s klopou vpředu či vzadu, musíte nám poslat zvlášť tisková data pro vnitřní část a pro obálku.

Vnitřní část

Při zasílání vnitřní části brožur se vám nabízejí tři možnosti:

 • Preferujeme: běžné jednotlivé stránky v jednom souboru PDF
 • běžné jednotlivé stránky ve více souborech PDF
 • jednotlivé stránky jako samostatné soubory TIFF, JPEG nebo PDF

Šestistránková obálka

Tisková data pro šestistránkovou obálku brožur potřebujeme ve finálním uspořádání ve dvoustránkovém dokumentu (s vnější a vnitřní stránkou obálky). Klopa se může nacházet buď na přední, nebo na zadní straně brožury.

Klopu i stránku, na které se klopa nachází, je třeba kvůli skládání vytvořit v dokumentu s tiskovými daty kratší:

 • Stránka, na které se nachází klopa: šířka obálky − 2 mm
 • Klopa: šířka obálky − 5 mm

Šířku klopy lze dodatečně zkrátit, požaduje-li zákazník užší klopu.
 

Tato grafika vám usnadní správné vytvoření tiskových dat pro brožuru se šestistránkovou obálkou.

Při použití šestistránkové obálky s klopou na zadní straně vypadá rozvržení stránek v uspořádaném dokumentu s tiskovými daty takto: Na první stránce dokumentu (na vnější straně) se vlevo nachází klopa (5), zkrácená o 5 mm, uprostřed zadní strana (6), zkrácená o 2 mm, a vpravo přední, resp. titulní strana obálky (1). Na druhé stránce dokumentu (vnitřní stránce) se vlevo nachází vnitřní titulní strana (2), uprostřed vnitřní zadní strana (3), zkrácená o 2 mm, a vpravo pak vnitřní strana klopy (4), zkrácená o 5 mm.

Nárůst pro vazbu při skládání brožur

Při skládání brožur s vysokým počtem stran může dojít ke stupňovitému efektu, takzvanému nárůstu pro vazbu, protože stránky uprostřed brožury vyčnívají ven.

Nárůst pro vazbu u brožur vzniká jejich skládáním.

Aby nedošlo k oříznutí objektů nacházejících se blízko okraji, jako jsou číslování stránek, čáry nebo jiné prvky, nebo aby tyto nebyly příliš blízko hrany papíru, měl by být nárůst pro vazbu zohledněn již při vytváření tiskových dat.

Nárůst pro vazbu je možné vypočítat pomocí následujícího vzorce:

nárůst pro vazbu = počet stránek vnitřní části : 4 x gramáž papíru: 1000

Příklad:

Brožury se 48 stranami ve vnitřní části a s gramáží papíru 135 g/m²

nárůst pro vazbu = 48 stran : 4 x 135 g/m²: 1000 = 1,62 mm ≈ 1,6 mm

48 stran vytlačí uprostřed brožury přibližně 1,6 mm papíru. Při skládání se vysunou středové stránky směrem ven o zhruba 1,6 mm. Když se pak brožura ořízne, jsou vnitřní stránky o 1,6 mm kratší něž ty vnější. Je to patrné zejména na prvcích, jako jsou čísla stránek, umístěných v blízkosti kraje stránky.

Vezměte v úvahu bezpečnostní vzdálenost

Důležité texty, loga a jiné grafické prvky, které se nesmí oříznout, musí být umístěny minimálně 5 mm od okraje konečného formátu.

Při navrhování prosím nepoužívejte bílé nebo barevné okraje, resp rámečky. Především v případě menších formátů, jako čtverec 10,5 cm, A6 a A5, doporučujeme přesně dodržet zadání ohledně spadávky a bezpečnostní vzdálenosti.

Pojmenujte správně jednotlivé soubory

Když nám posíláte vnitřní část ve více souborech, obsahujících vždy po jednu nebo několik stránek, pojmenujte příslušné soubory tak, aby byly průběžně číslované.

Příklad: „Brozura_01.pdf“, „Brozura_02.pdf“, „Brozura_03.pdf“ atd.

Samostatně vytvořené strany obálky je také potřeba jednoznačně pojmenovat.

Příklad: „Obalka-brozury_04_01.pdf“, „Obalka-brozury_02_03.pdf“".

Seznamte se s dalšími informacemi ohledně označování souborů s vícestránkovými dokumenty.